Diensten: Introductie

Werkgerelateerde coaching is gericht op het maken van bewuste keuzes in werk en werksituaties.

Verandering in gedrag in het werk is niet altijd een vrije keuze. De manier waarop je met veranderingen om wilt gaan is wel een keuze die je zelf kunt maken. .

Bij werkgerelateerde coaching is er sprake van het belang van de persoon en het belang van de organisatie.

In de coachen gaat het grofweg om: zelfkennis, samenwerken met anderen en omgaan met leiderschap.

Mijn motto:" Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden" 

Coachen is investeren in jezelf en investeren in je medewerkers en dus in de kwaliteit van de organisatie.   

Coaching levert positieve resultaten op voor medewerkers en werkgevers.

  • Medewerkers hebben meer zicht op het eigen functioneren.
  • Nemen na coaching bewust verantwoordelijkheid voor de keuzes die ze maken,
  • Er is een betere balans in werk en privé.
  • Er zijn  minder frustraties en een verminderende kans op burn-out.

Werkgevers hebben door coaching lagere kosten voor ziekteverzuim en krijgen positief ingestelde medewerkers die kansen zien en zelfbewust handelen.

 

© 2008 eva de flart coaching, designed by G factory, hosted by Initworks