Diensten: Werkwijze

Bij voorkeur start ik na een orientatie op de vraag met een drie gesprek. De leidinggevende als opdrachtgever, de coachee en de coach.

Er is altijd sprake van maatwerk en resultaatgerichtheid. De duur van het traject is persoon en situatiegebonden. Meestal zijn het 10 tot 15 sessies, maar het kan ook korter zijn.

Het traject bestaat uit 4. fasen.

Fase 1. Verkenning en doelen stellen.
In het intakegesprek wordt concreet besproken wat de gewenste verandering is, waarom deze verandering gewenst is en wat het resultaat moet zijn van de coaching

Fase 2. Exploratie Reflectie en Bewustwording.
De gewenste verandering wordt nader onderzocht. Er wordt gereflecteerd op praktijksituaties en er worden werkvragen geformuleerd.

Fase 3. Verandering en Verdieping.
In de praktijksituaties gaat de coachee bewust aan de slag met de werkvragen (steeds in de context van de gewenste ontwikkelingen). De coachee reflecteert en onderzoekt met de coach wat effectief werkt en wat belemmeringen zijn om effectief te handelen.

Fase 4. Evaluatie Verankering en Borging.
De coachee reflecteert schriftelijk op de resultaten, inzichten, effecten.

Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie. Er worden afspraken gemaakt hoe de behaalde resultaten geborgd blijven.

 

© 2008 eva de flart coaching, designed by G factory, hosted by Initworks